Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | L | M | N | O | Y | ِ
Number of items at this level: 19.

A

Abd Hadi, Suwaibah (2013) Puisi : Guru Berbudi Insan Berbakti. Dewan Bahasa dan Pustaka (Terbitan), Kuala Lumpur (2012).

Abd Hadi, Suwaibah (2012) Puisi: Hari Terakhirku bersamamu. Majalah Tunas Cipta . ISSN 0128-2182

Abd Hadi, Suwaibah (2013) Puisi: Rasul Junjungan. Dewan Bahasa dan Pustaka (Terbitan), Kuala Lumpur (2012), Kuala Lumpur.

Abdullah, Abdul Hakim (2012) From the Idea of Islamic Literature by Sayyid Qutb to the concept, Rationale and Features of Islamic Literature. Business and Social Sciences Review, 1 (7-8). pp. 23-29. ISSN 2047-‐6485

Abdullah, Abdul Hakim and Abd. Talib, Mohd Taufiq and Yaacob, Azhar (2015) KUPASAN LANJUT TERHADAP KONSEP DAN PERANAN PENDEKATAN SASTERA ISLAM MODEN. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9. pp. 170-180. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2009) Al-Tatarruq ila Qasidat al-Burdah li al-Busiri wa Qasidat al-Amin li al-Adib al-Malayuwi al-Malizi Datuk A. Samad Sa’id: Dirasah Tahliliyah Muqaranah. International Journal of Human Sciences, 43 (1). pp. 1-42. ISSN 1875-0303

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) A Bird’s Eye View on the Islamic Literature Discourse in Indonesia. The International Journal of Business and Social Science, 2 (11). pp. 101-109. ISSN 2219-1933

L

Latiff Azmi, Mohd Nazri (2013) Contemporary American Literature and Postmodernism from Islamic Perspectives. Journal of Comparative Literature and Culture (JCLC), 2 (3). pp. 136-140. ISSN 2325-2200

Latiff Azmi, Mohd Nazri and Mohamad Farza, Mohamad Nur Shafiq and Abd. Rahman, Mairas (2013) A Comparative Literature of Reader Response Theory in Thriller Fictions: Sheldon vs. Ramlee. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7 (14). pp. 410-418. ISSN 1991-8178

M

Mohamad, Nazilah (2016) LEKSIKOGRAFI MELAYU: MENYOROTI SEJARAH. In: Workshop of High Impact Journal Publishing, 1-2 March 2016, Dewan Perdana UniSZA.

Mohamad, Nazilah and Harun, Karim and Ismail, Nor Hasimah (2015) Perubahan Makna dan Sosiobudaya: Tinjauan Terhadap Kamus Marsden 1812. In: Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX, 3-4 NOVEMBER 2015, UPM, SERDANG. (In Press)

Mohamed Ghazali, Mohd Faradi and Mohd Padoli, Mohd Fairuz (2016) BAURAN SATIRA DALAM PAK PANDIR MODEN. In: Proceeding of Workshop on High Impact Journal Writing and Publishing 2016. Universiti Sultan Zainal Abidin, pp. 111-130. ISBN 978-967-0899-42-8

N

Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Kejelasan dan Kekaburan Makna Kosa Kata Arab dalam Mahabbah Karya Shahnon Ahmad. Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies, 37 (1). pp. 69-76. ISSN 0126-5636

Nasir, Mohd Shahrizal (2010) Pemanfaatan Ayat al-Qur’an dalam Novel Perang Uhud Karya Abdul Latip Talib: Satu Analisis Kritis. In: Seminar Antarabangsa Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia SEBUMI3 2010, 12-13 Oktober 2010, Universiti Kebangsaan Malaysia .

Nasir, Mohd Shahrizal (2012) Penyelewengan Sastera Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Terhadap Novel Na’ib Izra’il Oleh Yusuf Al-Siba’i. Jurnal Teknologi, 58 (1). pp. 37-44. ISSN 2180–3722

Nasir, Mohd Shahrizal (2013) Perbendaharaan Kata Arab Dalam Novel Mahabbah Karya Shahnon Ahmad: Analisis Makna Mengikut Konteks Ayat. In: Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu 2013, 29-30 Ogos 2013, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

O

Olodo Al-Shafi'i, Mohammed muneer'deen (2013) Islamic Thought Among Nigerian Yoruba: The Influence of Shaykh Adam Abdullah al-Aluri. LAP Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 13: 978-3659481741

Y

Yaacob, Adli and Nasir, Mohd Shahrizal (2010) Keindahan Seni Puisi Al-Amin: Satu Tinjauan dari Aspek Tatabahasa Melayu dan Balaghah Arab. Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies, 32 (1). pp. 89-113. ISSN 0126-5636

ِ

ِDahnan, Abdul Naseer and Abdullah, Abdul Hakim and Khazindar, Abdul Ilah (2014) Al-Simat al-Nafsiyyah Lada al-Udaba' al-Mubdi'in fi al-Shi'r al-Yamani al-Mu'asir السمات النفسية لدى الأدباء المبدعين في الشعر اليمني المعاصر. Majallah al-Dirasat al-Tarbawiyyah wa al-Insaniyyah, 6 (1B). pp. 541-574. ISSN 2090-7885

This list was generated on Sat Aug 24 17:04:59 2019 MYT.