Items where Subject is "P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | H | I | M | N | O | R | W | Y
Number of items at this level: 25.

Mat Saad, Khoirun Nisak and Osman, Norasyikin and Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Penggunaan KeLiP dalam pembelajaran bahasa Arab: suatu tinjauan di Universiti Sultan Zainal Abidin. Online Journal of Islamic Education, 3 (2). pp. 1-8. ISSN 2289-3016

Nik Ali , Nik Radhiah and Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Pengaruh Islam ke Atas Peribahasa Arab dan Peribahasa Melayu. Jurnal TAMU, 1 (2). pp. 20-27. ISSN 2289-960X

A

Abd Hadi, Suwaibah (2012) Puisi: Keringat di Kebun Tebu Ayah. Majalah Tunas Cipta . p. 54. ISSN 0128-2182

Abd Hadi, Suwaibah (2012) Puisi: Hari Terakhirku bersamamu. Majalah Tunas Cipta . ISSN 0128-2182

Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Sha'ari, Shaferul Hafes (2013) Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Dalam Kalangan Jurulatih Debat. GEMA Online® Journal of Language Studies, 13 (2). pp. 99-116. ISSN 1675-8021

Abdullah, Shekarma and Mezah, Che Radiah and Mohamed , Ab. Halim and Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Penguasaan frasa al-idhafah (aneksi) dalam kalangan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 9 (Jan). pp. 101-139. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Manipulasi Peristiwa Israk Mikraj Dalam Karya Sastera Arab Dan Barat: Satu Analisis Terhadap Al-Maqamah Al-Iblisiyah, Al-Tawabi' Wa Al-Zawabi', Risalat Al-Ghufran Dan The Divine Comedy. KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities, 18 (1). pp. 53-76. ISSN 1394-9330

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Sastera Islam: Satu Perbandingan antara Pandangan Mohd. Affandi dengan Abu al-Hasan Ali al-Nadwi. e-Utama Journal, 3 (1). pp. 55-81. ISSN 2010-0124

H

Hashim, Jamalluddin and Ali, Abdul Karim (2008) KITAB AL-SIRAT Al-MUSTAQIM OLEH SHAYKH NUR AL-DIN Al-RANIRI: SATU SOROTAN. Jurnal Fiqh, 5 (9). pp. 197-216. ISSN 1823-089X

Hashim, Jamalluddin and Ali, Abdul Karim (2009) METODE PENULISAN FIQH OLEH NUR AL-DIN AL-RANIRI DALAM KITAB AL-SIRAT AL-MUSTAQIM. Jurnal Syariah, 17 (2). pp. 267-298. ISSN 0128-6730

I

Ibrahim , Fairosnita and Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Pengaruh Permainan Bahasa Terhadap Motivasi Murid Sekolah Rendah Dalam Pembelajaran Perbendaharaan Kata Bahasa Arab. Jurnal TAMU, 1 (2). pp. 41-50. ISSN 2289-960X

Ismail, Daud and Lahbabi, Hassan and Abdul Rahman, Asyraf (2016) سبل النهضة باللغة العربية في ماليزيا. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 12 (-). pp. 104-122. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

M

Mat Nafi , Lina Malini and Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Kepelbagaian Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar IPT Kelantan. The Online Journal of Islamic Education, 3 (-). pp. 1-8. ISSN 2289-3016

Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Factors affecting the Arabic language learning strategies employment among religious secondary school students. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 23 (1). pp. 155-168. ISSN 2231-8534

Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Jalinan interaktif antara al-Quran al-Karim dengan bahasa Arab. Umran Journal of Muslim Affairs, 1 (1). pp. 131-151. ISSN 2289-8654

Mohamad, Nazilah (2016) LEKSIKOGRAFI MELAYU: MENYOROTI SEJARAH. In: Workshop of High Impact Journal Publishing, 1-2 March 2016, Dewan Perdana UniSZA.

Mohamad, Nazilah and Harun, Karim and Ismail, Nor Hasimah (2015) Perubahan Makna dan Sosiobudaya: Tinjauan Terhadap Kamus Marsden 1812. In: Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX, 3-4 NOVEMBER 2015, UPM, SERDANG. (In Press)

N

Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Al-Mufaddaliyyat wa Qimatuha al-Adabiyyah fi al-Hifaz 'ala al-Syi'r al-'Arabiy al-Qadim. Majallat al-Buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 42 (4). pp. 277-306. ISSN 2071-2847

Nasir, Mohd Shahrizal (2012) Penyelewengan Sastera Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Terhadap Novel Na’ib Izra’il Oleh Yusuf Al-Siba’i. Jurnal Teknologi, 58 (1). pp. 37-44. ISSN 2180–3722

Nik Ali , Nik Radhiah and Mat Teh, Kamarul Shukri (2015) Perbandingan Antara Peribahasa Arab Dengan Peribahasa Melayu. Penerbit UniSZA, Kuala Terengganu. ISBN 978-967-0899-22-0

O

Osman , Norasyikin and Mat Teh, Kamarul Shukri and Mohd Noor, Siti Salwa and Mat Saad, Khoirun Nisak (2015) Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Talian. Penerbit UniSZA, Kuala Terengganu. ISBN 978-967-0899-16-9

Othman, Mohd Ala-uddin and Wan Abdullah, Wan Ismail (2013) METODOLOGI QIRAAT IBN KATHIR : SATU ANALISIS DALAM JUZ ‘AMMA. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 6. pp. 79-93. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

R

Raja Sulaiman, Raja Hazirah and Baioumy , Nasyaat and Embong, Rahimah and Nik Din, Nik Murshidah and Awang, Noor Anida (2015) PENGGUNAAN BUKU DAFTAR KOSA KATA BAGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENULISAN BAHASA ARAB STANDARD DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN, TERENGGANU. In: World Islamic Social Science Congress (WISSC, 2015), 1-2 December 2015, PICC Putrajaya, Malaysia. (In Press)

W

Wan Omar, Wan Abdul Hayyi and Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Ab. Halim, Zulazhan (2014) Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’. In: 2nd WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION RISE & FALL OF CIVILIZATION CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Perak Darul Ridzuan, pp. 86-99. ISBN 978-967-5480-10-2

Y

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) PERANAN NOVELIS MUSLIM DALAM USAHA MENYEBAR AL-MA‘RUF DAN MENYEKAT AL-MUNKAR. Jurnal ILIM, 6 (1). pp. 209-232. ISSN 1985 - 5842

This list was generated on Sun Aug 25 06:03:13 2019 MYT.