Items where Faculty is "Faculty of Contemporary Islamic Studies" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | Index Status | No Grouping
Jump to: | A | B | E | H | I | M | N | S | T | U | Z
Number of items: 34.

Md. Zain, Aman Daima and Syed Omar, Syed Hadzrullathfi and Othman, Mohd Shahril and Al - Banna Mohamed, Hasan (2011) Implementation of Panch Kekaar and Khalsa in Sikh Society in Kelantan , Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 2 (8). pp. 276-282. ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online)

A

Abdullah, Abdul Hakim and Yaacob, Azhar and Hashim, Jamalluddin and Abdul Razak, Rosliza (2011) Surah Yasin dan Amalan Harian. 478629-H . Pusat Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala terengganu.

B

Baioumy , Nashaat (2011) اللغة العربية للمستوى المتوسط 1. الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك. ISBN 978-601-7071-11-0

Baru, Rohaizan and Salleh, Fauzilah and Hashim, Jamalluddin and Wan Abdullah, Wan Fajrulhisyam and Abd. Rashid, Rosmalizawati (2011) Congregation Perception towards the Roles and Responsibilities of the Mosque Imams in Terengganu Malaysia. Asian Social Science , 7 (12). pp. 258-264. ISSN 1911-2017 (print) 1911-2025 (online).

E

Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki (2011) Af'al al-Ibad dalam Kitab Jawi. Jurnal l-Basirah, 1 (1). pp. 65-78. ISSN 2232-0423

Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki (2011) Muqarrarat al-Mawadd al-Diniyyah. In: Muqarrarat al-Mawadd al-Diniyyah. Yayasan Terengganu, Yayasan Terengganu. ISBN 9789839933130

Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki and Mohd Rashid, Zuriati (2011) Cross Religious and Social Interaction: A Case Study of Muslims and Buddhists in Kampung Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Asian Social Science, 7 (8). pp. 112-128. ISSN 1911-2017

Engku Wok Zin, Engku Ibrahim and Syed Omar, Syed Hadzrullatfi (2011) Syaikh Muhammad bin Abd Al-Wahhab dan Kaitannya dengan Isu Takfir. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari , 4 (1). pp. 61-72. ISSN 1985-7667

H

Hashim, Jamalluddin (2011) Isu-isu Fiqh yang Tidak Muktamad Menurut Mazhab Shafi’i dalam Kitab al-Sirat al-Mustaqim Karya Shaykh Nur al-Din al-Raniri. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Khas. pp. 93-102. ISSN 1985-7667

Hashim, Jamalluddin (2011) Pemakaian Hadith- Hadith Dalam Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karangan Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri. In: Takhrij Hadith Di Nusantara. Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Kuala Lumpur, pp. 279-298. ISBN 978-967-5534-09-6

Hashim, N and Abidin, ZZ and Ibrahim, UFSU and Umar, Roslan and Hassan, MSR and Rosli, Z and Hamidi, ZS and Ibrahim, ZA (2011) Radio Astronomy in Malaysia: Current Status and Outreach Activities. In: Astronomical Society of the Pacific Conference Series.

I

Ibrahim, Basri (2011) AL-QADAYA AL-FIQHIYYAH AL-MU'ASIRAH AL-MUTA'ALLIQAH BI AL-IBADAT WA AL-MU'AMALAT WA AL-USRAH WA AL-TIB WA AL-'ALAQAT AL-IJTIMA'IYYAH. UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN, KUALA TERENGGANU. ISBN 9789839842456

Ibrahim, Basri (2011) KAEDAH-KAEDAH PENTING USUL FIQH BERDASARKAN MANHAJ AHLI HADIS. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, SELANGOR. ISBN 9789673681037

Ibrahim, Basri (2011) KUPASAN MENGENAI AYAT-AYAT DAN HADIS SIFAT,WALI, MENZIARAHI KUBUR DAN TAWASSUL OLEH AL-QARDAWI. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, SELANGOR. ISBN 9789673680818

Ibrahim, Basri (2011) METOD FATWA AL-QARDAWI DALAM MENANGANI ISU-ISU SEMASA. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, SELANGOR. ISBN 97899673680702

Ibrahim, Basri (2011) TANGGUNGJAWAB MELAKUKAN KERJA RUMAH, KEWAJIPAN SUAMI ATAU ISTERI? AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, SELANGOR. ISBN 9789675984938

Ibrahim, Basri and Abdullah, Berhanundin (2011) SAKIT BUKAN ALASAN UNTUK MENINGGALKAN SOLAT. AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD, SELANGOR. ISBN 9789675984679

Ibrahim, Basri and Wan Chik , Wan Mohd Yusof (2011) MAQASID SYARI'AH ACCORDING TO AL-QARADAWI IN THE BOOK AL-HALA WA AL-HARAM FI AL-ISLAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINES AND SOCIAL SCIENCE, 2 (1). pp. 238-254. ISSN 2219-1933 (Printed) 2219-6021 (Online)

Ismail, Daud and Muhamad, Abdul Manam and Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki and Abdul Rahman, Talib and Awang@Sulong, Abdul Halim and Mustafa, Mohd Fadzhil (2011) al-Fiqh al-Muyassar fi Matlaain al-Badrain wa majmak al-Bahrain. In: al-Fiqh al-Muyassar fi Matlaain al-Badrain wa majmak al-Bahrain. Yayasan Islam Terengganu, Kuala Terengganu. ISBN 978-983-2130-95-6

M

Mohd, Abdul Manam and Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki and Ismail, Daud and Mustafa, Mohd Fadzhil (2011) الفقه الميسر في مطلع البدرين ومجمع البحرين. Siri 1, 1 . Percetakan Yayasan Islam, Gong Badak, Kuala Terengganu. ISBN 978-983-2130-95-6

Mohd, Hasanulddin and Taha, Ahmad Tirmizi and Mamat, Akila (2011) Pendekatan al-Tafaul Menurut Islam serta Contoh Penggunaannya dalam Kitab-Kitab Fiqh. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 5 (-). pp. 83-92. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Mohd, Zulkifli and Syed Ab. Rahman, Syed Mohd Azmi and Baru, Rohaizan (2011) Itqan al-Muluk: Warisan Perundangan Islam Kesultanan Melayu Terengganu. In: Seminar Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC) 2011, 18 - 19 November 2011, UniSZA Kampus Gong Badak. (Unpublished)

Musa, Razali (2011) مذكرة في علم المنطق. [Teaching Resource] (Unpublished)

N

Nordin, Nadhirah and Ab Rahman, Asmak (2011) ISU-ISU SYARIAH DALAM KONTRAK DERIVATIF: SATU SOROTAN LITERATUR. Jurnal Syariah, 19 (2). pp. 163-186. ISSN 0128-6730

S

Salleh, Siti Fatimah (2011) Muslimah dan Masjid dari Perspektif Aktiviti Ibadah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 5 (S). pp. 71-81. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Syed Bidin, Sharifah Norshah Bani and Abu Mansor , Nor Salimah and A. Manaf, Zulkifli (2011) Pelaksanaan Manhaj Rasulullah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kelas al-Quran Bagi Golongan Dewasa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Khas. pp. 53-70. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Syed Bidin , Sharifah Norshah Bani (2011) Kemukjizatan al-Quran Sebagai Terapi Kerasukan Jin : Analisis Dari Ayat Ruqyah Syar`iyyah. International Journal on Quranic Research, 1 (1). pp. 107-138. ISSN 2180 4893

Syed Husin, Syh Noorul Madihah and Azahari, Raihanah (2011) Pendekatan Islam Dalam Memelihara Maslahah Wanita Selepas Kematian Suami. Jurnal Syariah, 18 (3). pp. 479-506. ISSN 0128 - 6730

Syed Husin, Syh Noorul Madihah and Tengku Muda, Tg Fatimah Murniwati (2011) Konflik Antara Hak Wali Mujbir di Bawah Hukum Syarak dan Peruntukan Had Umur Minimum Perkahwinan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 4. pp. 7-16. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Syed Omar, Syed Hadzrullathfi (2011) Dimensi Baru dalam Amalan Rabitah Tokoh Sufi Kontemporari Malaysia. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari . pp. 125-134. ISSN 1985-7667

Syed Omar, Syed Mohd Hafiz (2011) الممسوخون في القرآن الكريم: صفاتهم والعبر من قصصهم. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari , 5 (1). pp. 103-123. ISSN 1985-7667(printed) / 2289-6325(online)

T

Tengku Muda, Tengku Fatimah Muliana and Ismail, Siti Khatijah and Omar, Najmiah (2011) Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al- Firasy dalam Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Khas. pp. 17-21. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

U

Umar, Roslan and Abidin, Z.Z and Ibrahim, Z.A (2011) Implementing the GIS technique for RFI mapping for radio astronomy in Malaysia. In: Space Science and Communication (IconSpace), 2011 IEEE International Conference on, 12-13 July 2011, Penang, Malaysia.

Z

Zakaria, Abdul Hadi and Che Omar, Mustafa and Siraj, Saedah and Hashim , Fatimah and Ismail, Noor Azizi and Hussin, Zahariah and Abdullah, Abdul Hakim and A. Ghani, Muhammad Faizal and Sulaiman, Ab. Aziz (2011) Kelayakan Akademik, Kepakaran dan Tahap Profesionalisme Staf Fakulti Pendidikan IPTA. In: Kajian Hala Tuju Bidang Pendidikan IPTA. Majlis Dekan Pendidikan IPTA, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, pp. 113-119.

This list was generated on Tue Jan 23 23:36:11 2018 MYT.